ABC Rama3D
Zainteresował Cię program?

Zadzwoń

322 - 323 - 767

Darmowy program Rama3D w wersji 6.10 dla Windows

Darmowy egzemplarz programu Rama3D jest dedykowany głównie do studentów i uczniów szkół technicznych. Ma wszystkie możliwości modelowe programu komercyjnego (statyka i dynamika, liniowe i nieliniowe modele) z następującymi ograniczeniami: model może mieć do 33 węzłów, w programie nie ma modułów wymiarowania. W obecnej wersji moduł MOMBEZ obliczający parametry przekrojowe ma PEŁNE MOŻLIWOŚCI programu komercyjnego.

Aby pobrać wersję darmową programu Rama3D, należy plik Darmo_rama3d.exe zapisać na własnym dysku w dowolnym folderze (dobrze założyć w tym celu nowy folder), następnie należy uruchomić Darmo_rama3d.exe.

Pobierz plik instalacyjny

Jako miejsce rozpakowania można podać bieżący folder. Po rozpakowaniu należy przeprowadzić instalację programu uruchamiając plik InstalujABC.exe. W czasie instalacji można zmienić folder (katalog) docelowy programu oraz folder roboczy. Program uruchamia się ikoną z pulpitu. Program jest w pełni samowystarczalny, nie wprowadza żadnych zmian do ustawień systemu Windows i nie dodaje żadnych plików do katalogów systemowych. Można go w każdej chwili usunąć z komputera.

Po instalacji w folderze ..\Przyklady znajdą się przykładowe zadania, które warto przeanalizować. Program posiada suflera, który wyjaśnia możliwości i zasady działania kolejnych kroków.

Parametry przekrojowe - program MOMBEZ

Programem MOMBEZ można określić parametry przekrojowe potrzebne do obliczeń statycznych i do wymiarowania. Program ma bazę danych profili walcowanych, spawanych i giętych opublikowany w katalogu wydanym przez Arkady. Ponadto w bazie są niektóre przekroje walcowane wg DIN i GOST. Program pozwala też zbudować przekroje na podstawie wymiarów. Oblicza też parametry dla przekrojów wielogałęziowych, opisanych w pliku DXF i złożonych. Pozwala obliczyć parametry żeber jednostronnych oraz typowe przekroje drewniane i żelbetowe. Posiada procedurę obliczania momentu odporności na skręcanie dowolnego przekroju cienkościennego zamkniętego.
Program jest dostarczany z każdym programem ABC, ale można go pobrać i używać autonomicznie.

Pobierz plik instalacyjny

Po pobraniu trzeba rozpakować plik .RAR w dowolnym folderze. Powstaną trzy pliki: MOMBEZ.exe, Profile.dat i Opis_Mombeza.pdf oraz folder \BMP. Do pliku MOMBEZ.exe można zrobić skrót.

Wersja Demo modułu Połączenia

Pobierz plik Setup.exe i uruchom. Powstaną cztery skróty na pulpicie. Moduły wersji Demo działają autonomicznie, nie potrzebują programu ABC i są ograniczone tylko do jednego przekroju elementów łączonych. Wymagają podania obciążeń.

Pobierz plik instalacyjny Modułu Połączenia

Porady

Można pobrać porady, w których są opisane różne sytuacje lub postępowania. Po pobraniu trzeba rozpakować plik .RAR w dowolnym folderze.
 1. Porady ogólne
 2. Porady do programu ABC Płyta
 3. Porady do programu ABC Tarcza
 4. Porady do programu ABC Rama3D
 5. Porady do programu ABC Obiekt3D

Spisy zmian wprowadzonych do programów ABC

 1. W 2019 roku
 2. W 2018 roku
 3. W 2017 roku
 4. W 2016 roku
 5. W 2015 roku
 6. W 2014 roku
 7. W 2013 roku
 8. W 2012 roku
 9. W 2011 roku
 10. W 2010 roku
Zamiast DEMO wybranego programu ABC sugeruje się dzierżawę na miesiąc. Ma się wtedy do dyspozycji program ze wszystkimi możliwościami. Można zrobić własny model, obliczyć go i zwymiarować. Wersja DEMO z oczywistych względów będzie ograniczona.