Dla studentów i doktorantów

Dyplomanci i doktoranci mogą bezpłatnie wypożyczyć pełny pakiet programów ABC do pomocy przy opracowaniu swojej pracy dyplomowej lub doktoranckiej. Czas wypożyczenia dla dyplomantów od 3 do 6 miesięcy, doktoranci dłużej. Wystarczy mejlem przesłać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (zameldowania),
  • adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania),
  • telefon kontaktowy,
  • wydział i uczelnia,
  • data oddania.
Po otrzymaniu mejlem umowy użyczenia należy ją wydrukować dwa razy, podpisać, dołączyć zaświadczenie z Dziekanatu i wszystko przesłać tradycyjnym listem do Gliwic. Po otrzymaniu przesyłki z dokumentami program ABC wraz z kluczem i jednym egzemplarzem umowy zostają wysłany przesyłką poleconą na podany adres. Również zwrot programu należy dokonać przesyłką poleconą, koniecznie w "bezpiecznej" kopercie.