styczeń 2017

Wersja 6.17 programów ABC.
Spis zmian na rok 2017
Nowe opisy przygotowane w formacie PDF.
Porady dla początkujących użytkowników i nie tylko - można pobrać:styczeń 2016

Kolejna aktualizacja opisów do programów ABC.

Opisy dotyczą programów: ABC Płyta, Tarcza, Rama3D, Obiekt3D i Mombez

Opisy są przygotowane w formacie .PDF i są darmowe.Polecamy nowe wersje 6.16 programów ABC.

Program Mombez oblicza teraz też parametry przekrojowe konturu opisanego plikiem DXF.Wymiarowanie powłokowych obiektów żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008.

Wymiarowanie dla stanu zgięciowego i tarczowego. Program oblicza zbrojenie i rozwarcia rys.

Projektowanie okrągłych silosów na materiały sypkie wg: PN-EN 1991-4:2006Opracowano spisy zmian wprowadzonych do programów ABC w latach 2010-2015.

Spisy są przygotowane w formacie .PDF i są darmowe.Opracowano opisy szkoleniowe wyjaśniające najczęściej zgłaszane problemy

Spisy są przygotowane w formacie .PDF i są darmowe.

Więcej w dziale Szkolenia.styczeń 2014

Polecamy nowe opisy do programów ABC.Polecamy nowe wersje 6.14 programów ABC.Wymiarowanie tarcz żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008.Wiosenne Warsztaty ABC z tematem:

" Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów żelbetowych wg Euro-Norm.".

Termin: 3.-5. kwietnia 2014.

Szczegóły w dziale Szkolenia .styczeń 2013

Polecamy nowe wersje 6.13 programów ABC.Program ABC Płyta 6.13 pozwala zaprojektować płyty żelbetowe

wg PN-EN 1992-1-1:2008.

Program ABC Płyta wyznacza zbrojenie niezbędne dla stanu granicznego nośności.

Dla stanu granicznego użytkowalności program wyznacza

ugięcia płyty w stanie zarysowanym.

Wersja 6.13 oblicza też ugięcia od skurczu.

 

kwiecień 2011

 

Wiosenne Warsztaty ABC z tematem:

" Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów żelbetowych i sprężonych wg Euro-Norm.".

Termin: 07-09 kwietnia 2011.

Szczegóły w dziale Szkolenia .

 

 

Od 10 lutego 2010

 

Od lutego 2010 - nowe wersja programu Darmo_Rama3D (pobierz) i nowe Demo modułu Połączenia zakładkowe (pobierz).

WŁODZIMIERZ STAROSOLSKI
Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 1 i 2

 

Jest wznowienie książki prof. Starosolskiego

 

 

 

ISBN: 978-83-7335-556-9, Rok wydania: 2009, Numer wydania: I, Format: B5
Status: tom 1- 38 zł, tom 2 - 30zł

Rozpowszechnienie;
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Dział Sprzedaży i Reklamy
44-100 Gliwice ul. Akademicka 5
tel. (0-32) 237-18-48, e-mail: wydawnictwo_mark@polsl.pl

 

Współcześnie łatwość modelowania ustroju konstrukcyjnego w modelu obliczeniowym owocuje łatwością popełniania błędów, w dużej mierze nieświadomych. Zadaniem tej książki jest wskazanie Czytelnikowi na:"zasadzki", jakie na niego czyhają przy odwzorowywaniu rzeczywistej konstrukcji w modelu obliczeniowym, sposoby obliczeniowe pozwalające na wyjaśnienie niejasnych objawów pracy konstrukcji, a także na przybliżony, w dużej mierze szacunkowy, charakter prowadzonych obliczeń. W książce zawarto, wychodzące poza opisaną tytułem tematykę, szczególne aspekty wymiarowania zbrojenia konstrukcji żelbetowych, płytowych i tarczowych.
Prostsze - płaskie - modele obliczeniowe dominują w codziennych obliczeniach inżynierskich. Stąd też niniejsza praca została ograniczona do płaskich modeli obliczeniowych konstrukcji żelbetowych.
Omawiane, z konieczności wybrane, zagadnienia wynikają w znacznej mierze z doświadczeń własnych autora, wyniesionych ze stosowania programów pakietu ABC, w szeregu różnego rodzaju eksperymentach numerycznych wykonanych na przestrzeni ponad 18 lat, w związku z pracami projektowymi, ekspertyzami, analizami. Jednakże większość zaleceń i uwag będzie miała znaczenie generalne, niezwiązane z konkretnym programem liczącym.
Autor zakłada, że książka służyć będzie jako swoistego rodzaju poradnik, w którym wyszukuje się potrzebne w danym momencie informacje.. Podane zagadnienia uszeregowane zostały w kolejności, w jakiej styka się z nimi projektant, a nie w hierarchii ich ważności, z pełnym honorowaniem przepisów obowiązujących projektanta oraz z wskazaniem sytuacji kiedy możliwe jest odstąpienie od tych przepisów.
Tom I zawiera informacje o kształtowaniu w modelach: siatek elementów skończonych, belek oraz różnego rodzaju podpór w tym podparciu na gruncie.
Tom II poświęcono obciążeniom, szerokiej gamie rozwiązań szczegółowych oraz w odniesieniu do konstrukcji żelbetowych: wymiarowaniu zbrojenia, przebiciu, zarysowaniu i ugięciom.

 

Od 20 listopada 2009

 

Wymiarowanie połączeń zakładkowych wg EN 1993-1-8:2008

 

 

19-21 listopada 2009

 

Zapraszamy na Jesienne Warsztaty ABC z tematem:

" Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich ".

Termin: 19-21 Listopada 2009.

Szczegóły w dziale Szkolenia .

 

 

2-4 kwietnia 2009

 

Juz zapraszamy na Wiosenne Warsztaty ABC z tematem:

"Projektowanie ustrojów plytowo-słupowych".

Wstepny termin: 2-4 kwietnia 2009.

Szczegóły w dziale Szkolenia .

 

 

Od stycznia 2009

 

Moduł Połączenia. Dokładny opis modułu tutaj.

Wersja DEMO dostępna jest tutaj.

 

27 - 29 listopad 2008

 

W dniach 27-29 listopada 2008 zapraszamy do Ustronia
(w Beskidach) na Jesienne Warsztaty pt.

Komputerowe Modelowanie Ustrojów Inżynierskich

Szczegóły w dziale Szkolenia.

 


3-5 kwietnia 2008

 

Zapraszamy na Wiosenne Warsztaty ABC

 

Termin: 3,4,5 kwietna 2008

Miejsce: Hotel Magnolia w Ustroniu
Temat: Projektowanie ustrojów płytowo-słupowych

 

Więcej dowiedzą się państwo w dziale szkolenia.

 

 

15-17 listopad 2007

 

Jesienne Warsztaty Szkoleniowe Użytkowników Programów ABC

Komputerowe modelowanie ustrojów inżynierskich
(wybrane zagadnienia)

 

 

6-8 kwietnia 2006

 

Wiosenne Warsztaty Szkoleniowe Użytkowników Programów ABC
KOMPUTEROWE MODELOWANIE
USTROJÓW INŻYNIERSKICH

 

 

24-26 listopad 2005

 

Jesienne Warsztaty Szkoleniowe Użytkowników Programów ABC
PROJEKTOWANIE PŁYTOWO-SŁUPOWYCH USTROJÓW
I FUNDAMENTÓW, ŻELBETOWYCH I SPRĘŻONYCH,
WSPOMAGANE KOMPUTEROWO

 

 

Kwiecień 2005

 

Nowy generator siatek dla drogowców i mostowców. Obszary o osi prostej, wg klotoidy i łukowej w różnych kombinacjach. Skrajne krawędzie nachylone pod różnymi kątami do osi jezdni. Siły sprężania wprowadzane z pliku tekstowego o dowolnym punkcie przyłożenia, też poza płaszczyzną elementu powłokowego. Wprowadzenie punktów magnetycznych do podkładu CAD co znakomicie ułatwia zadawanie siatki.

 

 

Listopad 2004

 

Wprowadzono nową wersję darmowego programu ABC Rama3D 6.2. W programie jest moduł MOMBEZ obliczający parametry przekrojowe bez żadnych ograniczeń. Zakres obliczeń ma taki sam jak w wersji komercyjnej.

 

 

Wrzesień 2004

 

W programie ABC Płyta wprowadzono automatyczne dozbrajanie dla zachowania zadanej szerokości rozwarcia rysy. Do programu ABC Obiekt 3D dodano moduły wymiarowania układów prętowych: stalowych, drewnianych i żelbetowych.
Wprowadzono automatyczne zadawanie pól temperatur zmiennych liniowo wzdłuż dowolnej prostej.

W najbliższym czasie nowy opis programu Rama3D zawierający aktualną postać programu, oraz opisy modułów wymiarowania.

 

 

Maj 2004

 

Dostępna jest wersja 6.2

Obciążenia ruchome we wszystkich programach ABC:
drogowe z definiowanym obciążeniem ciągnikiem K pojazdem S, ciągnikami NATO i tramwajem,
kolejowe; lokomotywa z wagonami,
dowolne, definiowane przez użytkownika z możliwością tworzenia bazy danych o obciążeniach.
W modelach w których to możliwe, obciążenie może mieć składową od hamowania.

W programie Rama3D:
nowe generatory postaci: spirale walcowe, Archimedesa, logarytmiczne, łuki paraboliczne.

W programach Płyta i Tarcza:
Nowe możliwości modyfikacji siatki linią dodawaną w dowolnym miejscu i w dowolnym kierunku z opcją usuwania elementów po jednej ze stron, nadawanie podparcia na ścianach w dowolnych miejscach z automatyczną korekcja siatki, belki krawędziowe prostoliniowe i łukowe, nowy model belki w płycie z możliwością korygowania sztywności odpowiednio do teowego układu, wraz z kalibracją sztywności skrętnej, wprowadzenie eksperckiego wymiarowania, bez ograniczenia na wielkość otulenia i wielkość zbrojenia zadanego.

Ponadto uniezależnienie się programu ABC od systemowego znaku dziesiętnego z ustawień regionalnych systemu Windows.

Drobne zmiany w układzie opcji tak aby podnieść naturalność postępowania.

Dostępny jest opis programu ABC Płyta wersja 6.2 - około 200 stron B5. Razem z książką otrzymuje się CD z aktualną wersją programu. Cena opisu 40,- zł (netto).

sk design