W roku 2016 będą wersje 6.16 programów ABC.Program ABC Płyta 6.16 pozwala zaprojektować płyty żelbetowe

wg PN-EN 1992-1-1:2008 lub PN-B:03264:2002.

Zbrojenie niezbędne jest wyznaczane dla stanu granicznego nośności (SGN).

Dla stanu granicznego użytkowalności (SGU) program wyznacza

ugięcia płyty w stanie zarysowanym.

Wersja 6.16 oblicza też ugięcia od skurczu.

------------------------------------------

Program ABC Tarcza 6.16 pozwala zaprojektować tarcze żelbetowe

wg PN-EN 1992-1-1:2008 lub PN-B:03264:2002.

------------------------------------------

Program ABC Obiekt3D 6.16 pozwala zaprojektować żelbetowe obiekty powłokowe

wg PN-EN 1992-1-1:2008 lub PN-B:03264:2002.

___________________________________________

Polecamy dzierżawę programów ABC

W dzierżawę otrzymuje się od razu program w pełnej konfiguracji.

Dzierżawą można program spłacić.

Szczegóły w Cenniku.

sk design