Darmowy program Rama 3D w wersji 6.10 dla Windows

 

Darmowy egzemplarz programu Rama3D jest dedykowany głównie do studentów i uczniów szkół technicznych. Ma wszystkie możliwości modelowe programu komercyjnego (statyka i dynamika, liniowe i nieliniowe modele) z następującymi ograniczeniami:
model może mieć do 33 węzłów, w programie nie ma modułów wymiarowania.

W obecnej wersji moduł MOMBEZ obliczający parametry przekrojowe ma PEŁNE MOŻLIWOŚCI programu komercyjnego.

Aby pobrać wersję darmową programu Rama3D, należy plik Darmo_rama3d.exe zapisać na własnym dysku w dowolnym folderze (dobrze założyć w tym celu nowy folder), następnie należy uruchomić Darmo_rama3d.exe.

 

Kliknij, aby pobrać plik

 

Jako miejsce rozpakowania można podać bieżący folder. Po rozpakowaniu należy przeprowadzić instalację programu uruchamiając plik InstalujABC.exe. W czasie instalacji można zmienić folder (katalog) docelowy programu oraz folder roboczy. Program uruchamia się ikoną z pulpitu. Program jest w pełni samowystarczalny, nie wprowadza żadnych zmian do ustawień systemu Windows i nie dodaje żadnych plików do katalogów systemowych. Można go w każdej chwili usunąć z komputera.

Po instalacji w folderze ..\Przyklady znajdą się przykładowe zadania, które warto przeanalizować. Program posiada suflera, który wyjaśnia możliwości i zasady działania kolejnych kroków.

 

Wersja Demo modułu Połączenia.

 

Pobierz plik Setup.exe i uruchom. Powstaną cztery skróty na pulpicie. Moduły wersji Demo działają autonomicznie, nie potrzebują programu ABC i są ograniczone tylko do jednego przekroju elementów łączonych. Wymagają podania obciążeń.

 

Kliknij, aby pobrać plik

 

 

ABC 6 dla Windows - wersja DEMO

 

Zamiast wersji Demo, która z natury rzeczy musiałaby być ograniczona, proponuje się dzierżawę pełnej wersji. Minimalny okres dzierżawy wynosi 1 miesiąc i można ją kontynuować. Otrzymuje się program w pełnej konfiguracji, ze wszystkimi możliwościami, zabezpieczony kluczem czasowym. Koszt dzierżawy dla programów ABC Płyta, Tarcza i Rama3D wynosi 300,-zł+ VAT/miesiąc, programu ABC Obiekt3D wynosi 500,-zł+ VAT/miesiąc. Chętni proszeni są o przesłanie majlem danych do umowy dzierżawy:

  • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
  • adres siedziby lub zameldowania,
  • adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż powyższy,
  • NIP,
  • telefon,
sk design