Ta strona używa plików cookies (ciasteczka).

Zobacz politykę cookies.

Jak wyłączyć pliki cookie.

ABC Płyta
Program ABC Płyta pozwala rozwiązać i zaprojektować zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 lub PN-B-03264:2002:
 • żelbetowe stropy wielopolowe,
 • dowolnie ukształtowane i perforowane,
 • o stałej i zmiennej grubości,
 • stropy monolityczne z uwzględnieniem współpracy belek,
 • ścian i słupów podpierających,
 • fundamenty płytowe,
 • rusztowe, o stałej i zmiennej grubości,
 • na podłożu sprężystym o obszarowo zmiennych parametrach.
Program wyznacza niezbędne zbrojenie w warunku stanu granicznego nośności (SGN) i oblicza ugięcia w stanie zarysowanym (SGU).
W przypadku PN-EN są też obliczane ugięcia od skurczu. Ponadto można sprawdzić strefy przysłupowe na przebicie zarówno w stropie jak i w płycie fundamentowej.

W programie, do rozwiązania zagadnień statyki, zastosowano Metodę Elementów Skończonych (MES), ale dzięki konsekwentnie wprowadzonej interakcyjnej grafice, nie wymaga się od użytkownika znajomości tej metody. Wszystkie etapy obliczeń, od przygotowania danych, przez analizę wyników obliczeń statycznych, do wprowadzenia zbrojenia i wyznaczenia zarysowania i ugięć płyty zarysowanej, są wspomagane graficznie, co pozwoliło ograniczyć do minimum czas przygotowania danych i czas poświęcony na analizę wyników.
ABC Tarcza
Program ABC Tarcza:
 • Rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne (w tym wielopolowe) oraz tarcze stężające, tarcze te mogą być dowolnie ukształtowane i perforowane oraz dowolnie podparte.
 • Uwzględnia lokalne zmiany grubości i zmiany materiałów oraz odkształcalność podłoża.
 • Uwzględnia wszelkiego typu obciążenia (pionowe, poziome, ciężar własny) łącznie z wymuszonym odkształceniem podłoża, wpływami temperatury i skurczu.
 • Wyznacza zbrojenie w zadanych kierunkach, pozwala na zadanie własnego zbrojenia w formie dyspozycji dla konstruktora.
 • Przedstawia wytężenie elementów tarczy wg wybranych hipotez.
W programie do rozwiązania zagadnień statyki, zastosowano Metodę Elementów Skończonych (MES), ale dzięki konsekwentnie wprowadzonej interakcyjnej grafice, nie wymaga się od użytkownika znajomości tej metody. Wszystkie etapy obliczeń, od przygotowania danych, przez analizę wyników obliczeń, do wprowadzenia zbrojenia i wyznaczenia zarysowania są wspomagane graficznie, co pozwoliło ograniczyć do minimum czas przygotowania danych i czas poświęcony na analizę wyników.

Model budowany jest z obszarów czworokątnych, trójkątnych, łukowych i wycinków koła automatycznie dzielonych na oczka o zadanej wielkości. Gęstość podziału można lokalnie zwiększać, można też przesuwać i ustawiać, na prostej lub łuku, wybrane węzły.
ABC Rama3D
Program ABC Rama3D pozwala na analizę statyki i dynamiki dowolnego płaskiego i przestrzennego ustroju prętowego, a w szczególności:
 • Belki,
 • Rusztu,
 • Kratownicy,
 • Ramy płaskiej,
 • Ramy przestrzennej.
Model potrzebny do obliczeń tworzony jest graficznie przy pomocy myszy wykorzystując mechanizmy znane z systemów CAD m.in. podkład punktów "magnetycznych". Wbudowane mechanizmy automatycznie dzielą wprowadzone elementy łącząc nowe fragmenty modelu z już istniejącymi. Program ma procedury generacyjne dla zadawania łuków kołowych, eliptycznych i parabolicznych, oraz pozwala powtarzać wybrane fragmenty tworzące motywy przesuwając je liniowo, obracając wokół osi lub po spirali.

W programie przewidziano dwa poziomy możliwości. Podstawowy, który pozwala na pracę w powszechnie stosowanym zakresie, i który cechuje się znaczną prostotą obsługi, oraz poziom pełny, dający użytkownikowi złożone narzędzia i pełną swobodę w modelowaniu, ale wymagający od niego dość dużego doświadczenia.
ABC Obiekt3D
Program ABC Obiekt3D pozwala rozwiązać w zakresie statyki i dynamiki każdy przestrzenny obiekt który można zamodelować układem elementów powierzchniowych i prętowych. Mogą to być budynki o układzie płytowo-słupowym, budynki trzonowe, zbiorniki okrągłe i prostopadłościenne posadowione na układzie wsporczym, na gruncie lub podziemne, silosy, zbiorniki na materiały sypkie, kanały spalin, obiekty energetyczne. W programie jest osobna ścieżka modelująca i rozwiązująca obiekty czysto prętowe (Rama3D).

Obiekt może być wykonany z żelbetu, stali, drewna lub dowolnego materiału, dla którego trzeba podać moduł sprężystości Younge`a i liczbę Poisson`a . W modelu można wprowadzić kilka materiałów. Elementy prętowe można wykorzystać jako fragmenty obiektu (np. słupy) lub jako użebrowanie ścian.