W module Połączenia można zaprojektować następujące typy połączeń:

  • pręt z blachą węzłową,
  • belka ze słupem,
  • belka z podciągiem.
  • belka z belką.

Każde z tych połączeń może wystąpić w dwóch odmianach: jako skręcane śrubami i jako połączenie spawane. Można też wprowadzić połączenie mieszane, gdzie elementy pośrednie mogą być złączone z jednej strony spawaniem, a z drugiej strony będą połączone śrubami. Elementami pośrednimi mogą być kątowniki jak i blachy, czy żebra.

Użytkownik wybiera trzema węzłami miejsce połączenia i program sam określa typ połączenia. Jeśli nie może określić typu, wtedy zgłasza menu, z którego użytkownik może określić rodzaj złącza.
Dla każdego typu połączenia przeprowadzane są obliczenia wszystkich, wymaganych przez normę PN-90/B-03200, warunków nośności i pokazywana jest liczba określająca wynikową nośność złącza. Obliczenia mogą być prowadzone też dla obwiedni sił występujących w złączu i wtedy program pokazuje sześć nośności odpowiadających przypadkom ekstremalnych obciążeń, przy różnych składowych wiodących. Użytkownik może wybrać każdy z sześciu przypadków i poznać szczegółowy tok obliczeń. Obliczenia mogą być bezpośrednio drukowane, lub przenoszone bezpośrednio do następujących programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Reader (format PDF). Dokumentację obliczeń można sporządzać jako pełną lub uproszczoną.

  • Moduł pozwala na łatwą zmianę wszystkich parametrów materiałowo - geometrycznych połączenia tak by osiągnąć zamierzoną nośność.
  • Moduł posiada szeroki system podpowiedzi i pomocy (help).
  • Moduł może być integralnie związany z analizowanym zadaniem jak i może być wywołany autonomicznie. W tym ostatnim przypadku liczba danych jest powiększona o: typy przekrojów elementów w złączu i obciążenia.

Wstępna plansza połączenia pręta z blachą węzłową.

 

Wstępna plansza połączenia belki ze słupem.

 

Wstępna plansza połączenia belki z podciągiem.

 


Wstępna plansza połączenia zakładkowego (belka-belka)

sk design